Start

Bygglogik startades 2006 av David Tellstedt som ombildades till AB 2011

Bolaget har expanderat de sista åren. Idag jobbar vi med Stora projekt som Skårs-Äng, där vi har totalentreprenaden. Vi har erfarna medarbetare inom bygg, mark och vvs. Vi jobbar även med mindre projekt såsom enstaka villor.

Vi strävar efter så långvariga och förtroendefulla kontakter som möjligt för att på bästa sätt kunna förena kundens önskemål i byggprocessen med vårt kunnande och personliga engagemang.

Vår målsättning är att nå en sådan kvalitet i våra åtaganden att det överträffar kundens förväntningar. Vi eftersträvar att våra kunder ska vara så nöjda med oss så att de kontinuerligt återkommer till oss när nya byggbehov uppstår, samt att de gärna rekommenderar oss till andra.